BOKNINGSREGLER OCH INFORMATION

Här finns information om vad som gäller när man bokar stuga, lägenhet eller bokningsbar campingplats. Karta över campingen hittar du här.

Onlinebokning hittar du här:

Åldersgräns

För att få boka plats på campingen eller i annat boende så måste du och alla i ditt sällskap ha fyllt 20 år (fram t.o.m. midsommarhelgen gäller 23 år som gräns). Legitimering kan komma att krävas vid ankomst. Barnfamiljer är undantagna från åldersgränsen.

Undantag från åldersgräns kan göras vid lägerverksamhet. Detta överenskommes i så fall med föreståndaren.

Camping Key Europé eller Camping-ID

Bödagårdens Camping är medlemmar i SCR, branschorganisationen för Sveriges camping- och stugföretagare.
När du campar hos oss behöver du ha ett camping-ID (som är kostnadsfritt), eller ett giltigt campingkort, Camping Key Europé. Det går bra att köpa campingkortet online genom att klicka här. Du kan också få hjälp i vår reception, både med att köpa ett campingkort eller att registrera ett camping-ID. I båda fallen kommer du att få en länk till en app som du sedan själv laddar ner till din telefon och aktiverar.
För annat boende än camping behövs varken camping-id eller Camping Key Europé.

Bokning

Bokning av campingplats, stuga eller lägenhet kan göras via mail, telefon eller direkt via internet. Observera att bokning av rum i vandrarhemmet endast kan göras via mail eller telefon.
I samband med din bokning skickas en bokningsbekräftelse ut via e-post. Kontrollera denna noga, det är kunden som ansvarar för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen är riktiga.

Betalning

Förskottsbetalning av din bokning ska göras inom 14 dagar från bokningstillfället och omfattar 15% av totalkostnaden (lägst 500 SEK). Om du inte betalar din förskottsbetalning i tid, avbokar vi din beställning utan särskilt meddelande.
Resterande summa (slutbetalning) betalas senast 30 dagar före ankomst. Om du inte betalar din slutbetalning i tid ser vi det som en avbeställning från din sida och avbokningsreglerna nedan träder i kraft.
Om din bokning sker mindre än 45 dagar före ankomst betalas hela bokningssumman senast 30 dagar före ankomst.
Sker bokningen mindre än 30 dagar före ankomst gäller full betalning inom 7 dagar från bokningstillfället.
Bokning inom 7 dagar före ankomst betalas på plats i receptionen vid ankomst.
Betalningsdagar och belopp står på den bekräftelse som skickas i samband med bokningen.
Betalning sker med fördel till Bödagårdens bankgiro 5757-6936
Vid utlandsbetalning används följande uppgifter:
IBAN: SE85 8000 0815 0593 3296 6630
BIC: SWEDSESS
Ange alltid bokningsnummer vid betalning!
Observera att bokningen är bindande och att du är betalningsskyldig.

Avbokning och avbokningsavgift

Avbokning kan ske muntligen eller skriftligen via telefon eller mail.
Avbokning innan förskottsbetalning gjorts är kostnadsfri. Får vi inte in din förskottsbetalning i tid anser vi det som att du valt att avboka ditt objekt.
Vid avbokning efter förskottsbetalning behåller campingen en avbokningskostnad som räknas ut på följande sätt:

  • Vid avbokning mer än 30 dagar före ankomst behåller vi förskottsbetalningen som en avbokningskostnad.
  • Vid avbokning mellan 30 och 15 dagar före ankomst är avbokningskostnaden 50% av totalkostnaden.
  • Vid avbokning mellan 14 och 2 dagar före ankomst är avbokningskostnaden 75% av totalkostnaden.
  • Vid avbokning mellan 1 och 0 dagar före ankomst är avbokningskostnaden 100% av totalkostnaden.

Har du valt att betala hela din bokning före förfallodatum så gäller fortfarande reglerna för avbokning ovan och en återbetalning kan göras. Se regler för återbetalning nedan.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningsavgiften genom att köpa ett avbeställningsskydd. Skyddet måste beställas samtidigt med boendet/campingplatsen. Kostnaden för avbeställningsskyddet är 150 SEK per objekt.
Med ett avbeställningsskydd återbetalas alla kostnader, förutom kostnaden för själva avbeställningsskyddet, vid avbokning p.g.a. följande händelser:

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  • Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvaret.
  • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Orsaken får inte vara känd vid bokningstillfället för att avbeställningsskyddet ska gälla.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd kan avbokning göras fram till ankomstdagen. På uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda innan återbetalningen är möjlig och senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Återbetalning

Vid eventuell återbetalning sker detta utan onödigt dröjsmål, senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning. Återbetalning sker till det kontonummer du uppger.

Tillträde och frånträde

Du har tillträde till ditt bokade objekt från kl. 15:00 på ankomstdagen.
Du måste lämna och checka ut från ditt bokade objekt senast kl. 12:00 på avresedagen. Har du bokat städning gäller kl. 10:00 som sista utcheckningstid.
Om du inte bokat städning så ska du senast dagen före avresa boka tid för avsyning av ditt boende på avresedagen (gäller inte campingruta eller rum i vandrarhemmet). Personal kommer då och kontrollerar att städningen utförts enligt instruktion och att boendet i övrigt också är i ordning för nästa gäst. Efter godkänd avsyning går det bra att checka ut.
Allt i denna punkt gäller om inte annat överenskommits med Bödagården.

Avresa tidigare än planerat

Om du väljer att avresa tidigare än ditt förbokade avresedatum återbetalas inga avgifter om inget annat har överenskommits med Bödagården.

Dina rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten/rummet/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under din vistelse, skall anmälas omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår inte ersättning i efterhand. Önskar du överlåta din bokning till annan person måste detta ske före ankomst och med vårt samtycke.

Dina skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten/rummet/campingtomten väl och informera dig om och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.
Ni äger då ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.
Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan/lägenheten/rummet/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten/rummet/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan/lägenheten/rummet enligt instruktion. Om du inte gör detta tas en avgift på 500 kr ut och städning kommer att utföras på din bekostnad (från 600 kr beroende på boendets storlek). Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt. Överträdelse av rökförbud i stuga/lägenhet/rum medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500 kr.

Naturkatastrofer, krig, strejk och dyl.

Både du och vi har rätt att träda från avtalet om stugan/lägenheten/rummet/campingtomten inte kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energiförsörjning, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheter/rummet/campingtomten.

GDPR

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning hos oss (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser men annars ej till någon.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig ARN (Allmänna Reklamationsnämnden).

 

För frågor kring texten i detta avtal – kontakta oss så hjälper vi till!

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt prisökning p.g.a. myndigheters beslut.

Bödagården 2021-10-28

Adress

Bödagårdens Camping
Svartbäcksvägen 17
387 73 LÖTTORP

Kontakt

Telefon: 0485-58 68 00
Dagligen 09:00-12:00 och 15:00-18:00

E-post:
info@bodagarden.nu

Service

Reception öppen 08:30-18
Butik öppen 08:30-18

Övrigt

Caféet öppnar vid midsommar
Strandkiosken öppnar vid midsommar
Gatuköket öppnar måndag vecka 27

© Hördegård & Svahn Reklambyrå AB   www.hsreklam.se