ORDNINGSREGLER PÅ CAMPINGPLATSEN

Vi hoppas att du ska få en trevlig och skön vistelse här hos oss. Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra campinggästernas trevnad. Ordningsreglerna för Bödagården är utformade utifrån de ordningsregler som SCR Svensk Camping tagit fram tillsammans med Konsumentverket. För dig som är säsongsgäst finns vissa undantag från nedanstående regler.

1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om ni är fler än sex personer i sällskapet. För incheckning krävs giltigt campingkort eller camping-id från SCR. Vid avsaknad av detta kan det köpas/registreras i receptionen.

2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på strandparkeringen utanför området. Parkeringsavgiften är 40 kr/dygn under högsäsong. Ny avgift tas ut från kl. 9.00.

3. Campingföreståndaren och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

4. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.

5. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna (vissa undantag för våra säsongsgäster). Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

6. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

7. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen. Efter kl.22.00 får ingen musik spelas (undantaget från detta är arrangemang anordnade av Bödagården). Biltrafik är förbjuden inom området mellan kl. 23.00 och 06.00.

8. Vi hänvisar bollspel till fotbollsplanen på campingen eller till stranden. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.

9. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området (ej på stranden). Använd hundpåsar för att plocka upp efter hunden.

10. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingföreståndarens tillstånd.

11. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd soptunnor och containrar som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl. Det finns speciella kärl för grillkol vid containrarna.

12. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk m.m.) i samma skick som du själv önskar finna dem.

13. Biltvätt får inte ske inom området. Vi hänvisar till bensinstationerna i Löttorp.

14. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.

15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.

16. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

17. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

TACK för din hjälp!

Adress

Bödagårdens Camping
Svartbäcksvägen 17
387 73 LÖTTORP

Kontakt

Telefon: 0485-58 68 00
Mån 17:30-19:00
Tis-Tor 08:00-10:00

E-post:
info@bodagarden.nu

Service

Reception öppnar 8 maj 2024
Butik öppnar 8 maj 2024

Övrigt

Caféet öppnar vid midsommar
Strandkiosken öppnar vid midsommar
Gatuköket öppnar måndag vecka 27

© Hördegård & Svahn Reklambyrå AB   www.hsreklam.se