Hos oss sover du lite bättre

Varje natt du tillbringar på Bödagårdens Camping gör att någon i södra Afrika också får sova bättre. Av din campingavgift går 1 krona/natt till ett hiv- och aidsprojekt som bland annat ger föräldralösa barn ett tryggt hem, hjälper hiv positiva till bättre hälsa och arbetar för att höja kunskapen om sjukdomen.

Var 20e sekund!  

Varje år dör omkring två miljoner människor i aids. De allra flesta av dem bor i afrika. Det finns byar där stora delar av föräldragenerationen, familjeförsörjarna, samhällets stöttepelare saknas. 15 miljoner barn växer upp utan mamma eller pappa pga aids. 

Idag lever ca 35 miljoner människor i världen med hiv. Två tredjedelar bor i Afrika, söder om Sahara. Det är också här flest människor dör i aids. Varje dag dör nästan 4 300 människor i aids; jordbrukare, lärare, läkare, familjeförsörjare - mammor och pappor. Det är nästan tre  människor per minut. Miljontals barn tvingas se sina föräldrar och syskon bli allt sjukare för att slutligen dö.

Som gäst på Bödagården gör du skillnad! 

Som gäst hos oss är du med och stöder ett arbete för barn och vuxna som drabbats. 1 krona/natt av din campingavgift går till Svenska Alliansmissionens arbete i södra Afrika. Genom systerkyrkor och samarbetsorganistioner arbetar de bland annat med hemsjukvård för hiv-positiva, förbyggande information och utbildning kring sjukdomen, attitydförändring, familjehemsprogram och stöd till skolgång för barn som förlorat sina föräldrar på grund av aids.

Det innebär att efter en natt hos oss, har du tillsammans med de övriga gästerna på gården, betalt en familjehemsutbildning och gett ett föräldralöst barn en möjlighet att växa upp i en familj. Efter två nätter kommer vi ha hjälpt tio ungdomar att gå en småföretagarutbildning. Om en vecka har vi tack vare utbildning av hembesökare, transporthjälp till sjukhus, matpaket och regelbundna besök av sjuksköterska, räddat livet på tre människor. Kanske tre mammor som tack vare den hjälpen kan gå vidare, försörja sin familj, fostra och se sina barn växa upp.

Fortsätt stödja arbetet - bli fadder! 
Genom att klicka här får du mer information och där kan du, om du vill, anmäla dig till att bli fadder.

VÄDER

Vädret Böda

 

ALMANACKA

 

KONTAKTUPPGIFTER

Bödagårdens Camping
Svartbäcksvägen 17 
387 73 LÖTTORP

Telefon: 0485-586800
Från 12 november är telefonen öppen kl 17-19 på måndagar!


E-post:
info@bodagarden.nu

Öppettider Reception
Campingen är stängd för säsongen!

Butiken
Butiken har stängt för säsongen!

Cafét
Cafét har stängt för säsgonen!

Strandkiosken
Kiosken har stängt för säsongen!

Grillen
Grillen har stängt för säsongen!
 

Välkommen!

SNABBLÄNKAR